Metodologia

Alkain i Riba és una firma professional amb una prioritat per mantenir a l’equip permanentment actualitzat en aspectes professionals, aprofitant tots el avenços informàtics que ens permetin donar un servei de la màxima qualitat en un mon tan canviant com l’actual.

Dit això, destacar per damunt de tot, que cap avenç tecnològic ens ha fet perdre la nostra gran voluntat que no és altra que la de donar un servei directe i proper. Escoltar al client, entendre les seves necessitats i oferir-li el que la nostra llarga experiència aconsella.

Ens agrada la nostra feina i trobar la millor solució a les necessitats del client és el nostre objectiu final i, no estalviarem cap esforç per aconseguir-ho.

Creiem que un servei directe i proper com el que proposem només és possible dins estructures suficientment reduïdes i, per tant, mai ha format part del nostre ideari de negoci un creixement que pogués diluir el nostre objectiu.

ALKAIN I RIBA AUDITORS, S.L  -  93 414 63 90

PARES AUDITORES, S.L.P.  - 93 322 02 16

   |    

   |    

c/ Balcells 29, baixos

08024 Barcelona

   |